Vecākiem par veselību

  • Veselības inspekcijas izstrādātās rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem

rekomendacijas_IT_lietosanai_berniem.pdf

  • Vecākiem par pusaudžu garīgo veselību

Dažādi lejuplādējami atbalsta materiāli par pusaudžu mentālo veselību

  • Bērns un viedierīces: kā pasargāt acu veselību?

Bērns un viedierīces: kā pasargāt acu veselību?