Par mums

Pār Lielupes rāmi zilajiem lokiem

Lido lapas – viegli sārtas, dzeltenas.

Es nolieku somu un apstājos brīdi.

Laiks atkal jau septembra ritumā ierit…


Te blakus Lielupes rāmais plūdums, kurā debesis spoguļojas, un niedru meža klusā šalkoņa.

Te Purvīša ainavām līdzīgus toņus savās gleznās jaunie mākslinieki klāj.

Te aktīvi sporto un ar sportiskiem sasniegumiem lepojas.

Te skaņi dzied un jestri ukuleles spēlē.  Te Zemgales novada un visas latvju tautas dejas mācās izdejot.

Te ir tava un mana skola.

Kalnciema pagasta pamatskola savos skaistajos 30 skolas esības gados ir pierādījusi, ka ir skola, kas tur godā tradīcijas un skolas kā ģimenes izjūtu.

Skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.