Skolas padomes secinājumi, ierosinājumi, lēmumi


Skolas padomes sēdes (02.11.2023.) lēmumi un ierosinājumi

  1. Par  skolas padomes priekšsēdētāju ievēl  Daci Ūdri
  2. Vecāku atbalsts āra mēbeļu izveidošanā, paliktņu materiālu iegādē un paliktņu izgatavošanā
  3. Vecāku iesaiste skolas pasākumos (11.11. Lāpu gājiens, Ziemassvētku pasākums un sadarbības pasākumi ar PII "Mārīte")
  4. Sadarbība ar CSDD (veloapmācība)
  5. Iesniegums Ēdiens.lv "Skolas piena" programmas izmaiņām - izlejamā piena vietā piens "Rasēns"
  6. Padomes sēdes rīkot biežāk kā 2 reizes gadā