Skolas vērtības:                       

Atbildība

Cieņa

Piederība

2023./24. mācību gada aktualitātes

Prioritātes:

  • Iekļaujošas izglītības īstenošana, nodrošinot fiziski un emocionāli drošu vidi izglītības iestādē
  • Izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības procesā, ieviest digitālus risinājumus  mācību vides uzlabošanai

SAITES:                                                                                        

Kalnciema pagasta pamatskola FACEBOOK 

Kalnciema pagasta pārvalde FACEBOOK       

Kalnciema pagasta sporta bāze FACEBOOK