Skolas vēsture

Šogad skola svin 30 gadu jubileju!

 •  No  2022. gada šūšanas programmu iespējams apgūt pamatskolas skolēniem
 • Sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos ar 2022.gada 1.septembri skola kļūst par Kalnciema pagasta pamatskolu.
 • 2010.gadā Kalnciems zaudē pilsētas statusu un skola kļūst par Kalnciema pagasta vidusskolu
 • No 2004.gada Kalnciema pagasta vidusskolā iespējams apgūt mājturības profilēto kursu pēc šūšanas un rokdarbu skolas “Burda Rīga” profesionālās pilnveides programmas:  “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” un “Sieviešu vieglā apģērba šūšana”
 • 2004. gadā Kalnciema pamatskola tiek pārveidota par Kalnciema pilsētas vidusskolu
 •  No 2003. gada Kalnciema pamatskola turpina darbu kā Zemgales Veselību Veicinošo skolu centrs
 •  2001./2002. mācību gadā skolu pārveido par pamatskolu ar  9 klašu izglītību.
 •  1999./2000. mācību gadā uz sākumskolas bāzes tiek atvērta 5. klase un skola kļūst par Kalnciema pilsētas nepilno pamatskolu ar 6 klašu apmācību. Skolā mācās 106 skolēni
 •  2000. gadā skolai piešķirts Zemgales Veselību Veicinošo skolu reģionālā centra statuss. Direktore Anita Klupša ir arī centra vadītāja.
 •  Sākumskola aktīvi darbojas Veselību Veicinošo skolu tīklā.
 • 1992.gadā tiek atvērta Kalnciema pilsētas sākumskola, kurā ir 1. un 2. klase. Strādā skolas direktore, skolotāja, apkopēja, sētnieks, pavāre, virtuves strādniece un divi sargi.