Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" aktivitātes tiek integrētas mācību procesā un īstenotas ārpusstundu darbā:

  •  tiek organizēti pasākumi visām skolēnu grupām - tikšanās (arī attālināti) ar augstskolu pārstāvjiem, darbnīcas, ekskursijas,
  •  notika karjeras nedēļa oktobrī sadarbībā ar karjeras konsultantu,
  •  “Ēnu dienās” februārī sadarbībā ar klašu audzinātājiem 
  •   individuālās konsultācijas