Kalnciema pagasta pamatskolas pasākumu darba plāns

2023./2024.m.g. 1.semestris

Pasākums Laiks Piedalās Atbildīgais Tematiskā grupa
1. Zinību diena. 01.09.2023. 1.-9.klase N.Švede. Piederība valstij.
2. Sporta  festivāls. 04.09.2023. 1.-9.klase N.Švede. Veselība un vide.
3. Ziedu izstāde : “Ziedi mana dārzā.“ 18.09.2023. - 22.09.2023. 1.-9.klase I.Mellupa, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība.
4. Dārzeņu izstāde un Miķeļdiena. 25.09.2023. - 29.09.2023. 1.-9.klase N.Švede, G.Barkova, klašu audzinātāji. Piederība valstij.
5. Skolotāju diena. 29.09.2023. 8.-9.klase I.Mellupa, I. Markule. Pilsoniskā līdzdalība.
6. Starptautiskā veco ļaužu diena; Labdarības akcija - Kalnciema SAC. Labo darbu nedēļa. 02.10.2023. - 06.10.2023. 7.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība.
7. Valsts valodas diena. 13.10.2023. 1.-9.klase I.Markule. Piederība valstij.
8. Labo darbu nedēļa. 09.10.2023.- 15.10.2023. 1.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana.
9. Dzejas diena. Sadarbība ar Kalnciema pagasta bibliotēku. 17.10.2023. 1.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana.
10. Karjeras nedēļa. 16.10.2023. - 20.10.2023. 1.-9.klase L.Ivanova, klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana.
11. Mācību ekskursijas. (Skolas soma) …09.-12.2023. 1.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana.
12. Rudens balle. 20.10.2023. 4.-9.klase N.Švede, Klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana.
13. Krāsainā nedēļa. 23.10.2023.-27.10.2023. 1.-9.klase Klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana.
14. Mārtiņas nedēļa. Mārtiņdienas tirdziņš. 07.11.2023. -10.11.2023. 1.-9.klase N.Švede, G.Barkova. Pilsoniskā līdzdalība.
15. Vecāku diena. 10.11.2023. 1.-9.klase A.Klupša un priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji.
16. Lāčplēša diena. 11.11.2023. 1.-9.klase L.Sokolova, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība.
17. Erudītu konkurss: “Mana Latvija.” 17.11.2023. 1.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība, piederība valstij.
18. LR dzimšanas diena. 17.11.2023. 1.-9.klase G.Barkova, L.Višķere. Pilsoniskā līdzdalība, piederība valstij.
19. Konkurss “Ko tu proti veidot.” 04.12.2023. 1.-3.klase; 4.-9.klase N.Švede, I.Mellupa. Sevis izzināšana un pilnveidošana.
20. Ziemassvētki. 21.12.2023. 1.-9.klase Klašu audzinātāji. Piederība valstij.
21. Baltais rīts. 22.12.2023. 1.-9.klase N.Švede. Pilsoniskā līdzdalība.

Kalnciema pagasta pamatskolas pasākumu darba plāns

2022./2023.m.g. 2.semestris

#

Pasākums

Laiks

Piedalās

Atbildīgais

1.

Ziemassvētku kaujas pasākums “Mangaļos.”

07.01.2023.

7.-9.kl.

N.Švede

2.

Labdarības akcija “Kalnciema SARC.”

19.01.2023.

4.-9.kl.

N.Švede

3.

Sadraudzības koncerts.

20.01.2023.

1.-9.kl.

A.Ustjaņivska

4.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

20.01.2023.

1.-9.kl.

L.Sokolova

5.

Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena.

26.01.2023.

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji

6.

Latviešu valodas nedēļa.

30.01.2023.- 03.02.2023.

1.-9.kl.

Latviešu valodas skolotāji

7.

Zvirbulis.

01.02.2023.

1.-6.kl.

Latviešu valodas skolotāji

8.

Sveču nedēļa.

06.02.2023.- 10.02.2023.

2.-9.kl.

Klašu audzinātāji

9.

Projektu nedēļa.

22.02.2023. – 24.02.2023.

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji

10.

Valentīndiena.  “Čību balle.”

14.02.2023.

1.-9.kl.

N.Švede

11.

1.klases 100 diena skolā.

03.03.2023.

1.kl.

G.Barkova

12.

Svešvalodu  nedēļa.

27.02.2023.-03.03.2023.

4.-9.kl.

Angļu un krievu valodas skolotāji

13.

Matemātikas nedēļa.

06.03.2023.-10.03.2023.

1.-9.kl.

Matemātikas skolotāji

14.

Kino nakts skolā.

31.03.2023.

4.-9.kl.

N.Švede un klašu audzinātāji

15.

Ēnu diena.

05.04.2023.

8.,9.kl.

N.Švede

16.

Lieldienu pasākums.

11.04.2023.

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji

17.

Vecāku diena.

18.04.2023.

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji

18.

Labo darbu nedēļa. Lielā Talka.

22.04.2023.

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji

19.

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.

28.04.2023.

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji

20.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Baltā galdauta svētki.

03.05.2023.

1.-9.kl.

Klašu audzinātāji

21.

Skolas pulciņu darbu skate.

10.05.2023.

1.-9.kl.

N.Švede

22.

Mātes diena.

10.05.2023.

1.-9.kl.

N.Švede, klašu audzinātāji

23.

Pēdējais zvans.

...05.2023.

1.-9.kl.

I.Mellupa

24.

Elejas bērnu svētki.

...06.2023.

1.-9.kl.

N.Švede

25.

Izlaidums.

16.06.2023.

9.kl.

I.Mellupa

26.

Absolventu salidojums

09.06.2023.

Skolas administrācija

Kalnciema pagasta pamatskolas pasākumu darba plāns

2022./2023.m.g. 1.semestris


Pasākums Laiks Piedalās Atbildīgais Tematiskā grupa
1. Zinību diena 01.09.2022. 1.-9.klase N.Švede. Piederība valstij
2. Sporta  festivāls. 02.09.2022. 1.-9.klase N.Švede. Veselība un vide
3. Ziedu izstāde : “Ziedi manā dārzā “ 05.09.2022. - 09.09.2022. 1.-9.klase I.Mellupa, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība
4. Drošības diena. Nodarbības ar VUGD Zemgales reģiona brigādi, Jelgavas daļa. 23.09.2022. 1.-9.klase N.Švede. Drošība
5. Uzņēmēju diena. 27.09.2022. 8.-9.klase N.Švede, L. Ivanova. Karjera
6. Dārzeņu izstāde un Miķeļdiena. 26.09.2022. - 30.09.2022. 1.-9.klase N.Švede, G.Barkova, klašu audzinātāji. Piederība valstij
7. Skolotāju diena. 30.09.2022. 8.-9.klase I.Mellupa, I. Markule. Pilsoniskā līdzdalība
8. Starptautiskā veco ļaužu diena; Labdarības akcija - Kalnciema SAC. Labo darbu nedēļa. 03.10.2022. - 07.10.2022. 7.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība
9. Valsts valodas diena. 14.10.2022. 1.-9.klase I.Markule. Piederība valstij
10. Mācību ekskursijas. (Skolas soma) …09.-12.2022. 1.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana
11. Vecāku diena 20.10.2022. 1.-9.klase A.Klupša un priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji.
12. Rudens balle 21.10.2022. 4.-9.klase N.Švede, Klašu audzinātāji. Sevis izzināšana un pilnveidošana
13. Mārtiņa nedēļa. Mārtiņdienas tirdziņš. 07.11.2022. -10.11.2022. 1.-9.klase N.Švede, G.Barkova. Pilsoniskā līdzdalība
14. Lāčplēša diena 11.11.2022. 1.-9.klase L.Sokolova, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība
15. Erudītu konkurss “Mana Latvija” 17.11.2022. 1.-9.klase N.Švede, klašu audzinātāji. Pilsoniskā līdzdalība, piederība valstij
16. LR dzimšanas diena 17.11.2022. 1.-9.klase G.Barkova, L.Višķere. Pilsoniskā līdzdalība, piederība valstij
17. Konkurss “Ko tu proti veidot” 02.12.2022. 1.-3.klase; 4.-9.klase N.Švede, I.Mellupa. Sevis izzināšana un pilnveidošana
18. Ziemassvētki 22.12.2022. 1.-9.klase Klašu audzinātāji. Piederība valstij
19. Baltais rīts 23.12.2022. 1.-9.klase N.Švede. Pilsoniskā līdzdalība