Izglītības programmas

Pamatizglītības programma 21011111   Licencēšanas Nr.: V-5186  Licencēšanas datums: 2012. gada 22. jūnijā