Pumpurs

Projekta „ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI” ietvaros tiek piedāvāti metodiskie pasākumi, kas vērsti uz nepietiekamo vērtējumu un otrgadnieku skaita samazināšanu, uzvedības izpausmju koriģēšanu:

  • nodrošināts konsultatīvais atbalsts,
  • tiek sniegts atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām,
  • tika nodrošināts atbalsts attālināto mācību laikā.

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros tika piedāvāti metodiskie pasākumi:

  • pasākumi STEM jomas priekšmetu popularizēšanai un sasniegumu uzlabošanai,
  • izglītojamiem tika sniegts atbalsts attālināto mācību laikā, lietotas dažādas mācību vides platformas un piedāvātas planšetes.