Vārds uzvārds

Izglītība

Mācību priekšmeti

Anita Klupša

Augstākā pedagoģiskā, vides zinātņu maģistra grāds

Bioloģija

Ieva Cauna

Augstākā pedagoģiskā, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Angļu valoda

Nellija Švede

Augstākā pedagoģiskā

Krievu valoda, sākumskola

Austris Klupša

Augstākā pedagoģiskā, vides zinātņu maģistra grāds

Ķīmija, dabaszinības, datorika

Irēna Markule

Augstākā pedagoģiskā, izglītības zinātņu maģistra grāds

Latviešu valoda

Ilona Mellupa

Augstākā pedagoģiskā

Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Līga Sokolova

Augstākā pedagoģiskā

Vēsture, sociālās zinības

Lilita Višķere

Augstākā pedagoģiskā, vides zinātņu maģistra grāds

Sākumskola

Ginta Frišmane

Augstākā pedagoģiskā

Sākumskola

Baiba Balode Lukjanska

Augstākā pedagoģiskā

Ģeogrāfija

Nora Kalnača  

Augstākā pedagoģiskā, izglītības zinātņu maģistra grāds

Angļu valoda

Aleksandra Ustjaņivska

Augstākā pedagoģiskā, humanitāro zinātņu maģistra grāds

Mūzika

Staņislavs Ložkins

Augstākā pedagoģiskā, akadēmiskais maģistra grāds

Fizika, matemātika

Edvīns Ļetko

Augstākā pedagoģiskā, akadēmiskais maģistra grāds

Matemātika

Aijnars Laudiņš

Augstākā pedagoģiskā

Sports , mājturība un tehnoloģijas