sk. Nellija


Vācija - sk. Nellija

Dalība Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KAI) skolu sektora projekta Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185 «Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā» strukturētajos kursos «Individuāls atbalsts neviendabīgās mācību grupās – jaunie mediji / digitalizācija» (Individuelle Forderung in heterogenen Lerngruppen – neue Medien / Digitalisierung)

Nodarbību laikā iepazinos ar:

 • Iepazīšanās ar kursu saturu un kolēģiem, ievads programmā. Iepazīstas jaunas metodes grupu saliedēšanā, praktiskai izmantošanai klases stundās un ārpus klases pasākumos.
 • Rehtentāles akadēmijas prezentācija. Apzinātas akadēmijas, kā mācību centra, piedāvātās iespējas. Profesora Rainer Thome (Julius – Maximilians universitāte) lekcija par tēmu «Tehniskā progresa ietekme uz mācību darbu».
 • Teorētiskā un praktiskā nodarbība «Reformu pedagoģija un mācību attīstība Dienvidtirolē».
 • Lekcijas «Digitālo iespēju tirgus» un «Mediju izglītība Dienvidtirolē». Šeit apgūtā metodika lieliski noderēs projekta darbu veidošanā, īpaši – sākumskolas skolēniem.
 • «Mana mīļākā lietotne» pieredzes apmaiņa par programmu lietošanu individuālam atbalstam skolēniem mācību stundās (datori, planšetes, viedtālruņi).
 • Vācijas pieredze datu aizsardzībā.
 • Prezentēju QR kodu izmantošanu mācību stundās un ārpusstundu pasākumos.
 • Konferences norises vietas kultūras un sociālekonomiskie aspekti.
 • Apmeklēju vēsturisko muzeju «Tramina», iepazītas vēstures, kultūras un mākslas vērtības.
 • Darba sākšana ar programmēšanu, piem., Scratch un Calliope mini, ieskats webprogrammās HTML, CSS, JavaScript.
 • Iepazīts Dienvidtiroles Arheoloģijas muzejs Bozen pilsētā ar aizraujošiem interaktīviem uzdevumiem, pētījumiem redzesloka paplašināšanai.
 • Piedalījos kolektīvā darba veidošanā ar skolotāju mācībām skolotājiem paredzētā interneta platformā (Mebis und BayernCloud Schule).
 • Noderīgākais – sadarbība ar vācu skolotājiem, iespēja komunicēt, turpināt sadarboties, dalīties pieredzē vienotā skolotāju platformā.