Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas

KALNCIEMA MĀCĪBU PUNKTS

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola ir vienīgā profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības iestāde Jelgavas novadā un tā sastāv no vairākiem mācību punktiem Jelgavas novada dažādos pagastos.

Kalnciema mācību punkts savu mājvietu atradis Kalnciema pagasta pamatskolas telpās.  Te skolēniem no 10 gadu vecuma ir iespēja apgūt profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Mācību ilgums- 5 mācību gadi.

Šo gadu laikā ir iespēja attīstīt savas prasmes zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, apgūt kompozīciju, mākslas valodas, dizaina un mediju pratības pamatus.

Skolēni aktīvi iesaistās dažādos Latvijas un starptautiskajos mākslas konkursos, ieņem godalgotas vietas.

Katra mācību gada noslēgumā audzēkņi piedalās kopīgā mākslas plenērā kādā no novada vai Latvijas gleznainām vietām, bet augusta mēnesi visi gaida ar nepacietību, jo tad ir iespēja piedalīties nometnē “Izkrāso pasauli!”, tikties ar māksliniekiem, radošām personībām, apgūt netradicionālas mākslas tehnikas, spēlēt teātri, nedēļas laikā sagatavot priekšnesumus un izstādi.

Piektā mācību gada 2.semestrī 5.kursa audzēkņi izstrādā diplomdarbu izvirzītajai gada tēmai jebkurā no sev tuvām tehnikām, aizstāv to maija beigās un izdejo izlaiduma balli.

Attēlā: top 5.kursa diplomdarbi

Galerija

*