Bērnu savstarpējās attiecības skolā

Septembrī Kalnciema pamatskolas skolēniem bija iespēja piedalīties psihologa Jāņa Pīternieka vadītajās nodarbībās par bērnu savstarpējām attiecībām skolā.  Nodarbību mērķis ir mazināt savstarpēju vardarbību skolās, uzlabot psiho emocionālo vidi, vairot skolēnu iecietību pret dažādību un uzlabot sasvstarpējas attiecibas un komunikāciju skolā.

Nodarbības notika ESF projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2 /16/I/ 033 ietvaros.