Splita - sk. Irēna


Splita - sk. Irēna

Laikā no 13.05. līdz 20.05. mūsu skolas skolotāja Irēna Markule  kopā ar 6 novada skolu kolēģiem Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” strukturētajos kursos “Personīgo prasmju pilnveidošana un emocionālā inteliģence, izmantojot apzinātību” (Mastering Soft skills and Growing Emotional Intelligence using Mindfulness). Kursu laikā bija iespēja iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu: apmeklēt Krkas nacionālo parku, notika ekskursijas pa Splitu, Bračas salu. Grupu nodarbībās iepazītas jaunas metodes grupu saliedēšanā praktiskai izmantošanai mācību stundās vai klases stundās. Nodarbību “21.gs. skolotājs”, “4C nozīme izglītībā”, “Mācību procesa individualizēšana” laikā tika apgūtas mācību procesa organizēšanas, nodarbību plānošanas prasmes, prasme reaģēt paaugstināta stresa situācijās. Nodarbībās “Pacel savu radošumu nākamajā līmenī”, “Projektos balstītas mācības”, tika veidota prasme uzņemt un veidot video, atlasīt svarīgāko informāciju, komandu veidošanas prasme. Nodarbību “Emocionālās inteliģences augšana”, “Sociālā emocionālā mācīšanās” laikā tika apgūti 5 soļi kā attīstīt emocionālo inteliģenci, veidot prasmi būt labam sarunu biedram, veidot prasmi būt labam vadītājam, būt līderim, nonācām pie secinājuma, kas ir labs skolēns.

Liels paldies ERASMUS+ komandai par iespēju sadarboties ar citu valstu kolēģiem, par iespēju komunicēt svešvalodā, nostiprināt valodas prasmes, dalīties pieredzē vienotā skolotāju platformā.