Skolas iesaistīšanās ar veselības veicināšanu saistītos projektos un pasākumos:

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla piedāvātie pasākumi

Zviedrijas vēstniecības projekts "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem"

Centra “Marta” nodarbību cikls pusaudžiem un jauniešiem

Nodarbības "Bērnu savstarpējās attiecības skolā"

Izmanto Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes peldbaseinu

Jelgavas novada veselību veicinošie pasākumi

Veselības izglītība

  • Kopš 1992.gada  skola aktīvi darbojas Veselību Veicinošo skolu tīklā.  2000. gadā skolai piešķirts Zemgales Veselību Veicinošo skolu reģionālā centra statuss. Direktore Anita Klupša ir arī centra vadītāja. 
  • Sakarā ar izglītības sistēmā notikušajām pārmaiņām, Veselību Veicinošo skolu darbība tika pārtraukta
  • Kad darbību atjaunoja Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls, 2016.gada 2.decembrī skola ieguva statusu "Veselību veicinoša izglītības iestāde"
  • Skolas darbības mērķis veselības veicināšanas jomā ir: 

    Sekmēt skolēnu, jauniešu, skolotājuu.c. ieinteresēto personu izglītošanos, jomās, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida veicināšanu.

    Kas_ir_veselibu_veicinosa_skola.docx