2023./24. mācību gadā Kalnciema pagasta pamatskolā darbojas:

                         Pulciņš                                                   Vadītājs                                                               
   Dzīvesziņas pulciņš 
   sk. Nellija 
    Dabas draugu klubs
   sk. Austris
    Tehniskās modelēšanas pulciņš
   sk. Aijnars
    Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš
   sk. Ilona
    Robotikaas pulciņš   sk. Austris
    Šaha pulciņš   sk. Tengizs
    Handbola pulciņš   sk. Ričards
    Futbola pulciņš   sk. Aijnars
    Vokālais ansamblis   sk. Aleksandra
   Tautas deju pulciņš
   sk. Daina
    Mūsdienu deju pulciņš   sk. Daina
 

2022./23. mācību gadā Kalnciema pagasta pamatskolā darbojas:


 • Dzīvesziņas pulciņš
 • Tehniskās modelēšanas pulciņš
 • Robotikas pulciņš
 • Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš
 • Vieglatlētikas pulciņš
 • Šaha pulciņš
 • Futbola pulciņš
 • Šaušanas pulciņš
 • Tautas deju pulciņš 
 • Mūsdienu deju pulciņš
 • Vokālais ansamblis
 • Dabas draugu klubs